Et specialiseret dagtilbud 

for mennesker med erhvervet hjerneskade 

 

Målgruppe

Borgere mellem 18 og 67 år med følge af en erhvervet hjerneskade.

 

Om dagtilbuddet

HovedHusets dagtilbud er et neuropædagogisk tilbud med fokus på den enkeltes udvikling og ressourcer.

Gundtanken er, at arbejde og det at være en del af et ligeværdigt arbejdsmiljø er udviklende og rehabiliterende. Derfor er dagtilbuddet bygget op omkring deltagelse i arbejdsopgaver, hvor boregeren indgår i et socialt og arbejdsmæssigt fællesskab. Ved at tage aktivt del i hverdagen i huset træner og udvikler borgerne sociale, faglige og personlige færdigheder. Det overordnede formål er at øge borgernes mestringsevne og muligheder for inklusion i samfundslivet gennem en meningsfuld hverdag med neuropædagogisk støtte.

 

Der er mulighed for både fuldtids- og deltidstilbud.

 

Se tilsynsrapport 2023 her

 

Arbejdsopgaver og sociale aktiviteter

Arbejdsopgaverne spænder fra praktiske serviceopgaver som køkken- og viceværtsopgaver til kontor- og administrative opgaver. Der er desuden mulighed for deltagelse i forskellige sociale aktiviteter og skiftende gruppetilbud. 

 

Udviklingssamtaler

Borgeren tilknyttes en kontaktperson med neurofaglig viden. Der afholdes løbende udviklingssamtaler evt. også med deltagelse af borgerens hjemmevejleder. Borgeren får hjælp og støtte til at opnå realistiske mål ud fra borgerens ønsker, behov og ressourcer. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor der er fokus på faglig, social og personlig udvikling samt den enkeltes livssituation fx familiemæssige forhold, boligsituation, økonomi, helbred osv.

 

Optag

Optag i HovedHuset sker på baggrund af visitation fra bopælskommune og en forsamtale med borgeren. Der er løbende optag.

 

Lovgivning

Dagtilbuddet er et "Aktivitets- og samværstilbud" i henhold til Serviceloven, § 104.

 

Tilbudsportalen

Læs yderligere om dagtilbuddet på Tilbudsportalen

 

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om dagtilbuddet og priser, så kontakt
Ulla Hasling, leder.
Tlf.: 60 38 41 05
Mobil: 60 38 41 00
Mail: ulla@hovedhuset.dk