Information til kommuner

 

HovedHuset blev stiftet af Hjerneskadeforeningen i 2006 og er et specialiseret tilbud til borgere med følger efter en erhvervet hjerneskade (senhjerneskade) med fokus på ressourcer og udvikling.

Vi samarbejder med kommuner i hele det storkøbenhavnske område samt omegns kommuner. Vi arbejder tæt sammen med jobcentre, socialforvaltningen og hjemmevejledere omkring den enkelte borgers livssituation og behov.

Målgruppe:
Borgere i aldersgruppen 18 – 67 år, som har fået skader i hjernen efter hjerneblødning, blodprop, anden sygdom, kvæstelser, trafikulykker, fald eller har følger efter piskesmæld/whiplash eller hjernerystelse/commotio.
Der kan både være tale om borgere, der har levet med følgerne af en hjerneskade i mange år og nyskadede, der netop har afsluttet genoptræning.

Tilbud/forløb:
Forløbene i HovedHuset tilrettelægges i samarbejde med kommunen og skræddersyes i forhold til borgerens ressourcer, barrierer og livssituation samt udviklingspotentiale.  

Læs mere i nedenstående to links:

Aktivitets- og samværstilbud

Ressourceforløb

Metode
HovedHusets medarbejdere anvender en anerkendende og neurofaglig tilgang - med specialiseret viden omkring, de følger og udfordringer, der kan være til stede efter en erhvervet hjerneskade.

HovedHusets overordnede metoder bygger på Clubhouse modellen, hvor det at arbejde ses som en rehabiliterende og udviklende kraft. Metoden respekterer den enkeltes ret til selvbestemmelse og udvikler den enkeltes ansvar for eget liv.

Yderligere information
Ønsker du yderligere information om HovedHusets tilbud og pris for forløbene, kontakt daglig leder Ulla Hasling på tlf. 60 38 41 05, mobil 60 38 41 00 eller e-mail
ulla@hovedhuset.dk 

Eksempler på følgerne af en erhvervet hjerneskade

  • Lammelser fx halvsidig lammelse
  • Hukommelsesbesvær
  • Planlægnings- og problemlæsningsbesvær
  • Udtrætning
  • Sprogvanskeligheder (Afasi - svært ved at tale og/eller forstå tale)
  • Skrive-/læsevanske