Evaluering

 

December 2009, Rambøll Management:

I en caserapport til Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med evaluering af styrelsens handicappuljer skriver Rambøll Management om HovedHuset:

 

"Det er Rambølls vurdering, at HovedHusets indsats over for personer med erhvervet hjerneskade har positiv betydning for de pågældenes livskvalitet og inklusion på arbejdsmarkedet. Der er i høj grad fokus på at få deltagerne i 'meningsfuld beskæftigelse', herunder fleksjob, hvis det overhovedet er muligt og realistisk".

 

Om "deltagernes progression" skriver Rambøll Management:

 

"Det fremgår af projektets medarbejdere og interviewene med medlemmerne og jobcentermedarbejder, at deltagernes selvværd og selvtillid er vokset markant, og at deltagerne har fået en 'arbejdsidentitet'. Envidere beskriver projektet, hvordan nogle deltagere er blevet afklaret omkring deres egentlige arbejdsevne og hvilke funktioner, de er i stand til at bestride. Flere medlemmer giver udtryk for, at de gennem HovedHuset har fået tro på, at der er en fremtid for dem, og at de har fået et socialt netværk, som de kan finde støtte og opbakning hos". 

 

Februar 2008, Muusman Research & Consulting:

Af en evaluering af HovedHuset, udarbejdet af Muusman Research & Consulting i februar 2008, fremgår det blandt andet at:

  • ca. 90% har fået et mere aktivt liv, efter at de er startet i HovedHuset.
  • ca. 90% har fået øget selvværd gennem opholdet i HovedHuset.
  • ca. 80% af de personer, der har afsluttet et forløb i HovedHuset er kommet i meningsfuld beskæftigelse.
  • ca. 85% af de personer, der er kommet i meningsfuld beskæftigelse, mener, at HovedHuset har haft afgørende betydning for dette. 
  • ca. 60% er blevet mere sociale og har fx fået flere venner og folk, de kan støtte sig til.
  • Arbejdsgiverne oplever, at HovedHuset er med til at få den senhjerneskadede til at erkende sit handicap, og at vedkommende herefter får det nemmere i arbejdssituationen.
  • Arbejdsgiverne giver også udtryk for, at medlemmerne ikke var kommet i arbejde eller blevet heri uden HovedHuset.
  • De kommunale medarbejdere fremhæver, at HovedHuset tilbyder et differentieret forløb. Styrken er, at hvert medlem får sit individuelle forløb, hvor der sættes fokus på medlemmets sociale og personlige kompetencer.

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaundersøgelser og interviews med alle medlemmer i HovedHuset samt gruppeinterview med arbejdsgiverne.

 

Ønsker du at læse hele evalueringsrapporten fra Muusman Research & Consulting, kan du downloade den her