Arbejdsenheder

 

Grundtanken i HovedHuset er, at arbejde og det at være en del af et socialt fællesskab og arbejdsmiljø er rehabiliterende og udviklende - både i forhold til faglige og sociale kompetencer. Derfor er HovedHuset organiseret som en arbejdsplads med arbejdsopgaver og faste mødetider. 

Gennem arbejdsopgaverne træner og udvikler den enkelte sine ressourcer og kompetencer – samtidig afdækkes barrierer og udviklingspotentialer. Der arbejdes med kompenserende strategier, selvindsigt og træning i det sociale samspil.

Serviceenheden

Her kan arbejdsopgaverne være: viceværts- og lettere håndværksmæssige opgaver, mødeservice herunder opdækning og afrydning af mødelokaler samt ”haveaktiviteter” på tagterrasse. 

Kontorenheden

Her kan arbejdsopgaverne være: regnskab, telefonpasning og reception, referatskrivning, kopieringsopgaver samt administrative opgaver.

Køkkenenheden

Her kan arbejdsopgaverne være: deltagelse i planlægning og tilberedning af dagens frokost, indkøb af madvarer samt opvask, oprydning og rengøring af køkkenet.

 

Arbejdsdagen er tilpasset målgruppens behov i form af faste rutiner, synlighed og struktur. Hver dag starter med et møde, hvor blandt andet dagens arbejdsopgaver planlægges. Arbejdsopgaver, mødetidspunkter og informationer synliggøres på tavler i huset og i arbejdsenhederne.