Specialiseret ressourceforløb

for mennesker med erhvervet hjerneskade 

 

Målgruppe

Borgere visiteret til ressourceforløb mellem 18 og 67 år med en erhvervet hjerneskade som følge af en blodprop, en hjerneblødning, en sygdom i hjernen eller en ulykke.
 

Om ressourceforløb

Individuelt tilrettelagte forløb, som kan være en del af en rehabiliteringsplan. Et ressourceforløb i HovedHuset er et helhedsorienteret tilbud, hvor de enkelte elementer tilsammen udgør et trygt og ligeværdigt miljø, hvor den enkelte har mulighed for at udvikle sig i sit eget tempo. Fokus er på at udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer for på sigt at kunne opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Borgeren indgår fra første dag i løsning af arbejdsopgaver i et autentisk arbejdsmiljø i samarbejde med en medarbejder med neurofaglig viden. Gennem arbejdsopgaverne træner og udvikler borgeren både faglige, kognitive og sociale kompetencer.

 

Borgeren tilknyttes en kontaktperson med neurofaglig viden, som støtter op om borgerens udvikling, og der aftales fokusområder, mål og delmål ift. arbejde, uddannelse, udvikling af kompetencer samt generel livssituation.

  

Et forløb kan indeholde

 • Træning og afklaring af faglige, kognitive og sociale kompetencer
 • Afprøvning og træning af kompensationsstrategier ift. borgerens specifikke fysiske eller kognitive udfordringer
 • Coaching, vejledning og opkvalificering ift. job og/eller uddannelse
 • Støttende samtaler ift. at opnå et realistisk selvbillede og personlig udvikling
 • Socialpædagogisk og sunhedsfremmende bistand
 • Mentorstøtte
 • Beskæftigelsesplan
 • Afdækning af udviklingspotentiale
 • Virksomhedspraktik
 • Støtte til jobsøgning
 • Opfølgning og fastholdelse på arbejdspladsen
 • Efterværn

Dokumentation og rapportering

Der rapporteres efter aftale med jobcenteret om forløbet, og afslutningsvis udarbejdes der en rapport for borgerens samlede forløb.

 

Varighed, mødetid og optag

Forløbsperiode og antal mødetimer er individuelle og sammensættes ud fra den enkeltes rehabiliteringsplan og jobcenterets ønsker.
Der er løbende optag.

 

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om HovedHusets tilbud og priser, så kontakt
Ulla Hasling, leder.
Tlf.: 60 38 41 05
Mobil: 60 38 41 00
Mail: ulla@hovedhuset.dk