Vil du være medlem af HovedHuset?

 

HovedHuset er et tilbud til dig, der er i alderen 18-67 år og har følger af en skade i hjernen - for eksempel på grund af en blodprop, en hjerneblødning, et trafikuheld eller anden sygdom. Du har enten lige afsluttet din genoptræning eller har levet med følgerne af hjerneskaden i mange år.

 

Omdrejningspunktet i HovedHuset er løsning af arbejdsopgaver i et trygt arbejdsmiljø. Gennem arbejdsopgaverne træner og udvikler du dine kompetencer samtidig med, at du pejler dig ind på, hvad du er god til.

 

I HovedHuset tror vi på, at alle kan noget, og alle er gode til noget.

 

I HovedHuset får du blandt andet mulighed for at:

  • Indgå i et arbejdsfællesskab og udvide dit sociale netværk.
  • Udvikle dig fagligt og personligt.
  • Dele dine erfaringer med andre, der er i samme situation som dig.
  • Deltage i sociale aktiviteter som fælles frokost, udflugter og foredrag.

Dit forsørgelsesgrundlag kan være sygedagpenge, ressourceydelse, førtidspension, kontanthjælp, ledighedsydelse (fleksjobgodkendt), revalideringsydelse samt efterløn.

Download brochuren "Aktivitets- og samværstilbud"
Download brochuren "Ressourceforløb"

 

Sådan bliver du medlem

Ønsker du at blive medlem af HovedHuset, kan du enten kontakte os direkte eller henvende dig til din sagsbehandler i kommunen eller din hjemmevejleder. Det er din hjemkommune, der skal bevilge dig et tilbud i HovedHuset.