Vil du være medlem af HovedHuset?

 

HovedHuset er et tilbud til dig, der er i alderen 18-67 år og har følger af en skade i hjernen - for eksempel på grund af en blodprop, en hjerneblødning, et trafikuheld eller anden sygdom. Du har enten lige afsluttet din genoptræning eller levet med følgerne af hjerneskaden i mange år.

 

Omdrejningspunktet i HovedHuset er løsning af arbejdsopgaver i et trygt arbejdsmiljø. Gennem arbejdsopgaverne træner og udvikler du dine kompetencer samtidig med, at du pejler dig ind på, hvad du er god til.

 

I HovedHuset tror vi på, at alle kan noget, og alle er gode til noget.

 

I HovedHuset får du blandt andet mulighed for at:

  • Få afklaret din arbejdsevne og dine jobmuligheder.
  • Indgå i et arbejdsfællesskab og udvide dit sociale netværk.
  • Komme tættere på arbejdsmarkedet og måske komme i arbejde.
  • Få støtte til jobsøgning.
  • Udvikle dig fagligt og personligt.
  • Dele dine erfaringer med andre, der er i samme situation som dig.
  • Deltage i sociale aktiviteter som fælles frokost, udflugter og foredrag.

Dit forsørgelsesgrundlag kan være sygedagpenge, ressourceydelse, førtidspension, kontanthjælp, ledighedsydelse (fleksjobgodkendt), revalideringsydelse samt efterløn.

Download brochuren "Arbejdsrehabilitering"
Download brochuren "Et anderledes dagtilbud"

 

Sådan bliver du medlem

Ønsker du at blive medlem af HovedHuset, kan du enten kontakte os direkte eller henvende dig til din sagsbehandler i kommunen eller din hjemmevejleder. Det er din hjemkommune, der skal bevilge dig et tilbud i HovedHuset.

 

Læs om medlemmernes egne oplevelser her