Specialiseret arbejdsrehabilitering

for mennesker med erhvervet hjerneskade 

 

Målgruppe

Borgere mellem 18 og 67 år med en erhvervet hjerneskade som følge af en blodprop, en hjerneblødning, en sygdom i hjernen eller en ulykke. Målgruppens forsørgelsesgrundlag kan være sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse, revalideringsydelse eller intet forsørgelsesgrundlag.

 

Om arbejdsrehabiliteringsforløb

Skræddersyede forløb med det kort- eller langsigtede mål at forbedre og afklare arbejdsevnen. Borgeren indgår fra første dag i løsning af arbejdsopgaver i et autentisk arbejdsmiljø i samarbejde med en medarbejder med neurofaglig viden. Gennem arbejdsopgaverne træner og udvikler borgeren både faglige, kognitive og sociale kompetencer.

 

Der arbejdes helhedsorienteret i forhold til borgerens livssituation og de barrierer, som bremser borgerens muligheder for at blive parat til job eller uddannelse.

 

Et forløb kan indeholde

  • Træning af faglige, kognitive og sociale kompetencer
  • Afprøvning og træning af kompensationsstrategier ift. borgerens specifikke fysiske eller kognitive udfordringer
  • Coaching, vejledning og opkvalificering ift. job og/eller uddannelse
  • Støttende samtaler ift. at opnå et realistisk selvbillede og personlig udvikling
  • Mentorstøtte
  • Beskæftigelsesplan
  • Afdækning af udviklingspotentiale
  • Virksomhedspraktik
  • Støtte til jobsøgning
  • Opfølgning og fastholdelse på arbejdspladsen

Dokumentation og rapportering

Der rapporteres efter aftale med jobcenteret om forløbet, og afslutningsvis udarbejdes der en rapport for borgerens samlede forløb med fokus på ressourcer, kompetencer og barrierer samt progression og udviklingspotentiale.

 

Varighed, mødetid og optag

Forløbsperiode og antal mødetimer er individuelle og sammensættes ud fra den enkeltes situation og jobcenterets ønsker.
Længden på forløbene spænder fra korte forløb til længerevarende ressourceforløb. Der er løbende optag.

 

Lovgivning

Skræddersyede arbejdsrehabiliteringsforløb i henhold til "Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats", herunder blandt andet § 32, § 42 og § 74.

 

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om HovedHusets tilbud og priser, så kontakt
Ulla Hasling, leder.
Tlf.: 60 38 41 04
Mobil: 60 38 41 00
Mail: ulla@hovedhuset.dk

 

Læs mere i folderen Arbejdsrehabilitering