Udfordringer på vejen tilbage til arbejdsmarkedet

 

Nogle af de udfordringer mennesker med erhvervet hjerneskade møder på vejen tilbage til arbejdsmarkedet kan forklares i tre overskrifter: tid, motivation og indsigt.  

 

Tid

At få en blodprop, hjerneblødning, hovedtraume eller lignende kan være en krise for personen og dennes familie. Livet ændrer sig med ét slag og mange ting skal læres forfra. At komme igennem denne krise tager tid og kræver støtte, behandling og hjælp.

 

Det er vigtigt, at mennesker med erhvervet hjerneskade får den tid de har brug for: Tid til at blive hjulpet videre. Tid til at erkende barrierer og udvikle kompetencer. Tiden det tager, er individuel, men kan tage år. Derfor kan der ikke på forhånd planlægges og afsættes en tidsbegrænset rehabiliteringsperiode.

 

Mennesker med erhvervet hjerneskade har brug for at være i et miljø, der har forståelse for deres behov, og som afser tiden til den erhvervsrettede og sociale rehabilitering. HovedHusets medlemmer har stor glæde af at komme i HovedHuset, fordi det giver noget at stå op til i den tid, det tager at komme tilbage på benene.

 

Motivation

Jobafklaringsprocessen drejer sig om at finde personens kompetencer og ikke mindst personens motivation. Det er HovedHusets erfaring, at motivationen er den nødvendige drivkraft for, at det vil lykkes at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Mennesker med erhvervet hjerneskade har ofte erfaring fra det ordinære arbejdsmarked og ofte ligger der en identitet i det. Mens nogle er helt åbne over for at starte på en frisk, er det for andre vigtigt, at det nye job er i en bestemt branche eller jobtype.

 

For nogle er der en forskel i dét personen kan efter sygdom, og det, personen gerne vil kunne. Det kan påvirke motivationen, og jobafklaringsprocessen kan tage længere tid. Derudover er der en risiko for, at der opstår depression undervejs. Det er vigtigt, at den rette behandling finder sted, således, at forhindringer overvindes så lyst og motivation igen kan komme frem.

 

Indsigt

Det kan være en udfordring at forstå og acceptere, at hjernen har taget skade, og at få en indsigt i de eventuelle kognitive handicap, der kan være opstået som følge heraf. Denne indsigt og forståelse kan være vanskelig for både personen, arbejdsgiveren og kollegerne – men forståelse fra alle parter er vigtig.

 

Ikke to personer med erhvervet hjerneskade er ens, og jobafklaringsprocessen må derfor tilrettelægges individuelt. Her er det HovedHusets erfaring, at det kræver ekspertviden at få den nødvendige indsigt i den enkeltes skade – det kan f.eks. være ved hjælp af konsulenter med ekspertise i erhvervet hjerneskade.

 

Manglende indsigt hos personen selv og/eller arbejdsgiveren gør det vanskeligere at nå frem til den velfungerende arbejdssituation.