Det er HovedHusets erfaring, at vejen tilbage til arbejdsmarkedet handler om:

  • At personen med erhvervet hjerneskade kender sig selv, sine arbejdsmæssige ressourcer og begrænsninger, og at personen bruger de eventuelle kompenserende strategier og/eller hjælpemidler, der har vist sig at virke.
  • At finde en arbejdsgiver, som har et relevant ledigt job, og som er rummelig over for de særlige vilkår, der er behov for.
  • At finde det jobområde eller designe det job, hvor personen kan bruge sine ressourcer og kompetencer, inden for arbejdspladsens mulige rammer af tid og økonomi.
  • At både personen med erhvervet hjerneskade og arbejdsgiveren har adgang til den nødvendige ekspertise. Løsninger skal findes løbende baseret på en realistisk indsigt og forståelse af personens nuværende situation.