Fastholdelse

 

Lige så snart man siger ordet ’hjerneskade’ bliver der meget stille omkring én. Jeg tror, folk forestiller sig, at så er man sådan en grøntsag, der ikke kan noget – og sådan er det jo heldigvis ikke. I HovedHuset fik jeg den støtte, jeg havde brug for: Jeg fik genopbygget min selvtillid, fordi jeg fik øje på nogle nye muligheder og ressourcer, som jeg ikke havde tænkt på. De hjalp mig i gang med et fleksjob på min gamle arbejdsplads og har støttet både min arbejdsgiver og mig i forhold til min sag i kommunen. Det var også rart, at de kunne informere min arbejdsgiver om, hvad det vil sige at have en hjerneskade og hvilke hensyn, jeg havde brug for” siger Bente Jensen, kontorassistent Coop Danmark.

 

Hvordan fastholder man en medarbejder, der har fået en hjerneskade?

Hjerneskader rammer ganske almindelige og velfungerende mennesker fra alle samfundslag. De har alle aldre og personligheder, forskellige typer af uddannelsesbaggrunde og erfaringer fra vidt forskellige jobfunktioner og ansvarsområder. Derfor er der heller ikke en opskrift på, hvordan man bedst fastholder et menneske med erhvervet hjerneskade på en arbejdsplads, men i HovedHuset har vi samlet nogle erfaringer, man kan tage udgangspunkt i:

 • Jo tryggere medarbejderen er, jo bedre fungerer denne. Tryghed skabes blandt andet ved, at jobindhold matcher den ansattes kompetencer. Når man bygger på kompetencer, øges trygheden og motivationen – og den ansatte vokser med opgaven.
 • Jobbet designes rundt om den ansatte med erhvervet hjerneskade.
 • At kunne trække på HovedHusets ekspertise efter behov giver gode forudsætninger for at fastholde en medarbejder med erhvervet hjerneskade.
 • Kollegernes indsigt og forståelse for den ansattes problemstillinger/ handlemåder/væremåder er vigtige for at kunne forstå og løse problemer, der opstår hen ad vejen.
 • At den ansatte har de rette hjælpemidler til rådighed og/eller de rette kompenserende strategier.
 • At opgaverne tilrettes den enkeltes formåen og inden for arbejdspladsens mulige rammer af tid og økonomi.
 • At vise den ansatte, at han/hun er værdsat og hører til på lige fod med de andre ansatte.

De arbejdsgiverne HovedHuset har samarbejdet med mener, at HovedHuset kan hjælpe arbejdsplads og arbejdstager fordi:

 • HovedHuset kan formidle viden om hjerneskader generelt og om den ansattes individuelle situation.
 • HovedHuset taler direkte om ressourcer og barrierer - det virker forebyggende.
 • HovedHuset kan give støtte til arbejdsgiveren, så denne kan gennemskue, hvad den ansatte kan og ikke kan. Dette er specielt vigtigt, når den ansatte har manglende indsigt i egen formåen og/eller negligerer egen skade.
 • Arbejdsgiveren er realistisk omkring, at den ansatte har særlige behov, og at disse er blivende.

De arbejdsgivere HovedHuset har samarbejdet med siger, at der kan eksistere følgende barrierer ved fastholdelse af medarbejder med erhvervet hjerneskade:

 • Det kan være svært at arbejde sammen med en skadet, når man kendte vedkommende og dennes kompetencer før skaden.
 • Nærmeste leder til den ansatte med erhvervet hjerneskade udskiftes, og viden om ressourcer, barrierer, strategier, der virker, går tabt.
 • Manglende hjælpemidler og kompenserende strategier.