Metode - Clubhouse

 

HovedHuset er et såkaldt Clubhouse - et ligeværdigt arbejdsfællesskab, hvor vi arbejder efter fælles værdier. Det grundlæggende menneskesyn i et Clubhouse er troen på, at alle mennesker rummer kvaliteter og potentialer, som kan vokse og bringes til anvendelse i arbejdsfællesskabet.


Værdier

Arbejdet i HovedHuset bygger på fem grundlæggende værdier, som skal sikre medlemmerne mulighed for at udfolde sig i arbejdsmæssig og social henseende: medindflydelse, ligeværdighed, arbejdsfællesskab, frivillighed og fokus på styrker og ressourcer. Helt konkret betyder det, at medarbejdere og medlemmer arbejder sammen i løsning af arbejdsopgaver og er fælles om beslutninger vedrørende dagligdagen i huset.

 

Udgangspunktet er, at det enkelte medlem oplever at være ønsket, ventet og nødvendig. Ønsket fordi et clubhouse er medlemmernes sted, ventet fordi det er aftalt, at medlemmerne møder op, og nødvendig, fordi der er brug for arbejdskraften til at drive og udvikle huset. Medlemmerne oplever, at de kan noget, at de er noget, at der er brug for dem - og at det nytter.

 

Medlemsbegrebet

I et clubhouse er man medlem, og ordet medlemskab er bevidst anvendt for at understrege, at den enkelte tilhører et fællesskab, som vedkommende selv har valgt. Medlemmer og medarbejdere er kolleger, og der gøres dermed op med behandler-klient forholdet. Når en person starter i et clubhouse indgår personen som medlem i en arbejdsrelation, hvor det er ressourcerne hos den enkelte, der er i fokus, og hvor medlemmer og medarbejdere arbejder sammen side om side.

 

Varigt medlem

Man kan være medlem af HovedHuset, så længe man ønsker det. Selvom ens daglige gang i huset stopper, er man velkommen til at deltage i husets sociale arrangementer som erfaringsudvekslingsmøder og julehygge. Et medlemskab ophører ikke, blot fordi man kommer i job eller anden meningsfuld aktivitet, fordi det altid skal være muligt at få støtte eller sparring i forhold til medlemmets aktuelle situation.