Bestyrelse

  
 

Niels-Anton Svendsen

Formand

 
 

Kirsten Draiby

Næstformand

 
 

Frank Humle

Bestyrelsesmedlem

 
 

Morten Lorenzen

Bestyrelsesmedlem

 

  

Rikke Posborg

Bestyrelsesmedlem

Maj-Britt Gille

Tilforordnet medarbejderrepræsentant