Mangel på tilbud til hjerneskadede

Pressemeddelelse 20 oktober 2009:

Mennesker, som rammes af en hjerneskade, overlades til sig selv, når hospitalsindlæggelse og genoptræning er overstået. Der er i Danmark meget få tilbud, som er målrettet social og erhvervsrettet rehabilitering af hjerneskadede. Ét af dem er Hjerneskadeforeningens projekt HovedHuset, som den 20. oktober modtager en donation på tre millioner kroner fra Remmens Fond.

 

Ca. 60.000 mennesker lever i Danmark med følgerne af en erhvervet hjerneskade. For mange betyder hjerneskaden, at de tvinges ud i en voldsom omstillingsproces, der strækker sig over lang tid, hvor den enkelte skal genopbygge sin identitet og selvforståelse under helt nye betingelser. Mange hjerneskadede oplever, at alle tilbud ophører, når de for alvor bliver konfronteret med hverdagens krav og udfordringer og skal genetablere et meningsfuldt liv med et permanent – og ofte – usynligt handicap. Konsekvensen er en hverdag præget af passivitet, social isolation og tab af genoptrænede færdigheder.
Der er en alvorlig mangel på tilbud, når hverdagen melder sig efter en hjerneskade. Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade har i mange år overvejende været fokuseret på akut behandling og den umiddelbart efterfølgende genoptræning. I Hjerneskadeforeningen mener vi, at der både er en stor menneskelig og samfundsøkonomisk gevinst ved at sætte ind over for hverdagen, der følger efter, så vores hjerneskadede medborgere ikke efterlades i social isolation og på passiv forsørgelse”, siger Svend-Erik Andreasen, direktør i Hjerneskadeforeningen.
På den baggrund etablerede Hjerneskadeforeningen i 2006 ”HovedHuset” på Frederiksberg, som tilbyder voksne, der rammes af en hjerneskade, at deltage i et ligeværdigt arbejdsfællesskab med social og erhvervsrettet rehabilitering som omdrejningspunkt. Gennem en aktiv hverdag i arbejdsfællesskabet trænes faglige og sociale kompetencer, og med udgangspunkt i den enkeltes situation og udfordringer fokuseres der på livskvalitet, værdighed, anerkendelse, uafhængighed, tryghed, stabilitet og indhold i en ny hverdag. Målet er at støtte de hjerneskadede medlemmer frem til et liv som aktive samfundsborgere med meningsfuld beskæftigelse.
På trods af, at HovedHuset er et af de eneste tilbud i hovedstadsområdet, var stedet lukningstruet, da den nuværende finansiering udløber med udgangen af 2009.
Som alle andre, har mennesker, der rammes af en hjerneskade, krav på et meningsfuldt liv. Vi har tidligere støttet HovedHuset, som giver en overset gruppe af mennesker den håndsrækning, der skal til. Vi ønsker med donationen at spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud under HovedHuset og samtidig skabe opmærksomhed på en forsømt offentlig opgave”, siger Else-Marie Remmen, bestyrelsesformand i Remmens Fond.
I Hjerneskadeforeningen glæder man sig over donationen: ”HovedHusets arbejdsmetode er unik i Danmark, og vi kæmper for en forankring af stedet i det offentlige system. Det er endnu ikke lykkedes, så det er med stor glæde og taknemmelighed, at vi kan fortsætte aktiviteterne det næste års tid i kraft af donationen fra Remmens Fond. Forhåbentlig får vi en offentlig finansiering på plads, så donationen kan bruges til videre udvikling af HovedHuset”,siger Svend-Erik Andreasen.
HKH kronprinsesse Mary vil som protektor for Hjerneskadeforeningen modtage donationen fra Remmens Fond. Det sker ved et arrangement den 20. oktober kl. 12:45 på Rigshospitalet, Auditorium 2 (adgang via Juliane Mariesvej – indgang 44), hvor samme fond også uddeler fem millioner kroner til Hjerneskadeforeningen til uddannelse af trombektomi-læger. 
For mere information kontakt:
  • Svend-Erik Andreasen, direktør i Hjerneskadeforeningen – mobil 22 32 16 44
  • Ulla Hasling, projektleder HovedHuset – mobil 60 38 41 00 

HKH Mary modtog på vegne af Hjerneskadeforeningen den flotte donation fra Remmens Fond