Fem nye klubhuse efter HovedHusets model


Det er nu besluttet hvilke kommuner, der får tildelt midler fra Socialministeriets Satspulje til etablering af klubhuse efter HovedHusets model. Det bliver Aalborg, Hjørring, Lolland, Odense og Slagelse.

 

 

Læs Socialministeriets pressemeddelelse her:

 

 

 

http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=587

 

 

 

 

 

 

Læs nyheden på Socialstyrelsens hjemmeside her:

 

 

 

http://www.servicestyrelsen.dk/nyheder/klubhuse-skal-hjaelpe-voksne-med-hjerneskade