HovedHuset udbredes til resten af landet


Socialminister Benedicte Kiær håber, at en række af landets kommuner vil søge midler fra en ny pulje på knap 50 millioner kroner til at udvikle og afprøve den klubhusmodel, som HovedHuset arbejder efter. HovedHuset skal bidrage med erfaringer i opstarten af de nye huse.

 

Socialministeriets hjemmeside 07.07.2010:

 

 

 

 

 

En ny type klub efter amerikansk forbillede skal hjælpe hjerneskadede til at komme i arbejde og få et bedre liv. Socialministeriet udbyder en ny pulje på knap 50 millioner kroner, hvor kommuner kan søge om tilskud til at etablere klubtilbud i Danmark.

 

Mange mennesker, der har fået en hjerneskade, kan lære at klare sig på arbejdsmarkedet igen. Det viser erfaringer med en klubhusmodel fra USA og Canada. Klubhusene drives efter Fountainhouse-tanken og har givet gode resultater med at rehabilitere voksne, der har fået en hjerneskade. I Danmark er den afprøvet af Hjerneskadeforeningens projekt HovedHuset på Frederiksberg, og nu skal den udbredes til andre dele af landet.

Socialminister Benedikte Kiær håber, at en række af landets kommuner vil søge midler fra en ny pulje på knap 50 millioner kroner til at udvikle og afprøve den nye klubhusmodel: ”Dette kan være med til at forhindre, at hjerneskadede bliver isolerede og mister kontakten til arbejdsmarkedet. Der er faktisk 15.000 danskere, som hvert år rammes, fordi de for eksempel har været ude for en trafikulykke eller en blodprop. En stor del af dem får skader, som giver dem problemer i hverdagen. Ikke kun på arbejdspladsen, men også i familielivet og i almindelige sociale relationer.”

Medlemmerne får gennem et arbejdsfællesskab i klubhusene redskaber til selv at tage ansvar, til at håndtere følgerne af deres hjerneskade og genvinde et selvstændigt liv med beskæftigelse. Modellen har i flere år været benyttet over for mennesker med sindslidelser, men i de senere år har man fundet ud af, at den også giver gode resultater over for mennesker med sværere hjerneskader.

Satspuljepartierne har derfor i satspuljeaftalen for 2010 afsat midler til, at et antal kommuner kan etablere klubhuse. Målet er at skabe nogle rammer, der kan hjælpe voksne, der har fået en hjerneskade, tilbage til et aktivt liv med beskæftigelse.

Fakta:

• Satspuljepartierne afsatte med satspuljeaftalen for 2010 i alt 60 mio. kr. til puljen ’Arbejdsrehabiliteringsklubber til voksne med erhvervet hjerneskade’.

• Som en del af puljen får Hjerneskadeforeningens projekt HovedHuset på Frederiksberg dækket sin drift i to år, og HovedHuset skal bidrage med sine erfaringer i opstarten af de kommunale klubber.

• Kommunalbestyrelser kan ansøge enkeltvis eller flere kommunalbestyrelser i fællesskab, ligesom de kan vælge at indgå aftale med organisationer, regioner eller andre relevante aktører om den daglige drift af klubben.

• Servicestyrelsen yder i projektperioden vederlagsfrit processtøtte til de kommuner, der opnår tilskud, ligesom den forestår en fælles evaluering af klubbernes erfaringer, resultater og effekt.

Yderligere oplysninger: Kirsten Brøndum, fuldmægtig, tlf. 33 92 39 82

Pressekontakt: Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71

 

 

NY TYPE KLUB SKAL HJÆLPE HJERNESKADE MENNESKER