Leve hele livet - også efter en hjerneskade


HovedCirklen marts 2010:

 

Af Ellen Trane Nørby, MF og socialordfører (V), og Vivi Kier, MF og socialordfører (K)

    

Alle kan noget de er gode til. Det er den ånd, som møder én, når man træder indenfor. Det var den ånd, entusiasme og det gå på mod, som vi to ordførere blev mødt med, da vi besøgte HovedHuset på Frederiksberg sidste år. Efter samtaler med husets brugere gik vi begge derfra med et samstemmende "det her må bare fortsætte og udbredes til resten af landet, så andre med en erhvervet hjerneskade kan få den hjælp, der skal til i den vanskellige kamp tilbage til livet". Det er, når man møder mennesker som brugerne af Hovedhuset, at man som socialpolitiker for alvor kan se, hvor man med sin politiske indsats kan gøre en reel forskel. Derfor var vi også rørende enige i Konservative og Venstre i det øjeblik, vi gik fra HovedHuset på Borups Allé. Det her måtte vi bare finde penge til at fortsætte og udbrede.

 

Hjerneskadeforeningen og HovedHuset i København, hjælper mennesker tilbage til en tilværelse, hvor man går fra at være parkeret på offentlig forsørgelse til at have et aktivt og meningsfyldt arbejds- og fritidsliv. Derfor var det også særligt vigtigt for Venstre og Konservative at sikre, at HovedHuset kunne køre videre og udvide deres aktiviteter, da Folketingets partier i slutningen af 2009 skulle fordele SATS puljens midler. Det lykkedes os at sikre 60. mio. kr. til HovedHuset og en udvidelse af Cloubhouse/Fontain House-modellen i tidsperioden 2010-2013. Det betyder, at ikke alene kan HovedHuset på Frederiksberg fortsætte deres gode arbejde, men nu kan det også udvides til resten af landet, til glæde for hjerneskadede i hele Danmark.

 

Hvad er SATS puljen?

SATS puljen handler hverken om lotto, at spille på heste eller at satse penge på nogen anden måde. SATS puljen er det sted, vi som politikere har mulighed for at støtte frivillige organisationer, der ønsker at igangsætte eller fortsætte projekter på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. SATS puljen er til for at hjælpe samfundets udsatte grupper. I 2009 udmøntede vi puljen for 2010-2013, og samlet set blev der delt mere end 2 mia. kr. ud. Når vi igangsætter projekter gennem SATS puljen, er formålet grundlæggende, at når projektet er kommet i gang, skal de med tiden også kunne klare sig selv økonomisk. Således at det giver mulighed for, at vi kan igangsætte nye projekter og initiativer. Med HovedHuset er vi både med til at sikre, at det kan køre videre på Frederiksberg, men vi igangsætter også en udbredelse af projektet til resten af Danmark.

 

Det kan til tider være svært at udvælge de projekter, der skal have støtte gennem SATS puljen, ikke fordi der mangler gode projekter, problemet er nærmere omvendt, vi ville gerne give støtte til flere. Alligevel er det særligt vigtigt for os, at HovedHuset fortsat fik midler til at hjælpe de mennesker, hvis tilværelse vendes 180 grader, når de rammes af en blodprop eller blødning i hjernen. Ikke kun Hjerneskadeforeningen og Hovedhusets formål og virke er vigtigt og nødvendigt for tusindvis af hjerneskadede og pårørende, men mest af alt for Hovedhustets imponerende resultater.

 

Når evalueringen af Hovedhusets behandling viser, at omkring 80 % af de personer, der har afsluttet et forløb i Hovedhuset er kommet i meningsfuld beskæftigelse og 90 % har fået et mere aktivt liv, efter at de er startet i Hovedhuset, kan der ganske enkelt ikke være nogen tvivl om, at sådan et projekt ikke må lukkes. Specielt fordi omkring 85 % af de personer, der er kommet i meningsfuld beskæftigelse, siger at HovedHuset er grunden til, at det lykkedes at komme i beskæftigelse.

 

Liv der reddes – skal også leves

Hjerneskadeforeningens slogan ligger på alle måder på linje med den tankegang, vi har som socialordførere. Det er vigtigt, at man fokuserer på, hvad mennesker kan, frem for hvad de ikke kan. Siden denne regering trådte til i 2001, har vi på alle områder arbejdet på at sætte det enkelte menneske og dets kompetencer i centrum. Det gælder, når en arbejdsløs skal finde et job igen, det gælder i integrationen af nydanskere, det gælder for den bogligt svage elev i folkeskolen og resten af vejen rundt i det danske samfund. Naturligvis gælder det også for hjerneskadede, at vi ikke skal se på de evner, de måtte have mistet, men på de ressourcer, kompetencer og evner, de har som mennesker. Vi ønsker ikke at se disse mennesker som stakler og ofre, men i stedet hjælpe dem til en bedre tilværelse, hvor arbejdsliv og socialt liv er en naturlig del af hverdagen.

 

Vi ser også en lang række mennesker med handicap, der fungerer fint på det danske arbejdsmarked. Mennesker der har mistet synet, styrker helt naturligt deres følesans og andre sanser. På samme måde gælder det med hjerneskadede. Blot fordi man nødvendigvis ikke længere kan have det samme job som tidligere, betyder det ikke, at arbejdsmarkedet skal være lukket land. Når man hjælper et menneske med en hjerneskade ud på arbejdsmarkedet, handler det ikke blot om at reaktivere pågældende. Det handler i mindst lige så høj grad om, at vedkommende skal føle og opleve, der stadig er brug for ham eller hende. Samt at give personen selvværd og selvtillid til igen at komme videre i tilværelsen.

 

Siger vi til et menneske, at der ikke er brug for vedkommende mere, har vi spillet fallit som samfund. I et lille land som Danmark, er der brug for alle, der kan og vil bidrage. Alle mennesker kan ikke bidrage med lige meget hele tiden, men det er vigtigt, at de mennesker, der kan og vil, får muligheden. Det er HovedHuset en garant for, at det sker for hjerneskadede.

 

Tak til alle de frivillige

Den danske frivilligheds- og foreningskultur er noget helt unikt. Når i alt 1.500.000 mennesker er aktive i spejderforeninger, idrætsklubber, sidder i boligforeningsbestyrelser og mange af de andre frivillige organisationer, er det med til at skabe et unikt samfund. Men noget helt særligt er de 260.000 frivillige, der er aktive inden for social- og sundhedsområdet, uden at få en krone for det. Den indsats, disse mennesker yder, kan der ikke sættes pris, for hjælpen gives med en lyst og et engagement, som kun fremkommer, når det gøres frivilligt.

 

Derfor er den del af SATS puljen, som tildeles de frivillige organisationer, også noget helt særligt at fordele. Fordi man ved, at pengene varetages af nogle mennesker, der brænder så meget for en sag, at vi kan være sikre på, at hver en krone bliver brugt fornuftigt og ikke går til spilde.

 

De kommende år

Nu kan vi kun glæde os over, at HovedHuset på Frederiksberg kan fortsætte deres gode arbejde. Det var vigtigt for os, at det lykkedes at sikre de nødvendige midler, så HovedHuset kunne fortsætte og udvide deres arbejde. Det er en stor glæde for os, at det nu bliver muligt for hjerneskadede i hele Danmark at benytte samme succesfulde model, som er blevet igangsat i HovedHuset. Således at endnu flere hjerneskadede kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, få et aktivt fritidsliv og få større selvværd i det daglige. Det skylder vi de mennesker.