Gazim Sulejmani fortæller

 

JEG LAVER MANGE FORSKELLIGE OPGAVER. DET ER GOD TRÆNING.

 

”I HovedHuset laver jeg mange ting - forskellige ting, det er godt, så bliver det ikke ensformigt. Og det er god træning at lave forskellige ting” fortæller Gazim om de opgaver, han dagligt udfører i HovedHuset. Gazim er en vigtig og meget værdsat ressource. Han er altid parat til at hjælpe både medlemmer og medarbejdere med forskellige opgaver, og så er han rigtig god til at organisere alt fra kontorartikellager til elektronisk billedarkiv.

 

Gazim er i dag 28 år. Han blev skadet i en alder af 22, da han var involveret i en ulykke: ”Efter det mistede jeg evnen til at tale og var lam i højre side. Jeg følte mig som et barn; der var mange ting, jeg ikke kunne forstå. Fysisk kom jeg mig hurtigt. Men mentalt gik det langsommere – det var hårdt ikke at kunne tale. Jeg var meget frustreret”.

 

Efter ulykken var Gazim indlagt i tre måneder, hvorefter han blev udskrevet. Det første halve år trænede han én gang om ugen med en fysioterapeut og modtog én times taletræning ugentligt. Det gik alt for langsomt fremad, og derfor var han glad for at få genoptræning på Center for Hjerneskade. ”Det fik jeg rigtig meget ud af. Især fysisk, men talen blev også bedre. Jeg fik det bedre mentalt, fordi jeg mødte andre skadede” fortæller Gazim. Men forløbet varede kun tre måneder, og derefter fik han igen kun én times taletræning om ugen og måtte fortsætte med den fysiske træning på egen hånd.

 

Jeg så, at der var andre skadede, der også havde vanskeligheder med talen

”Efter cirka halvandet år besluttede vi at holde en pause med taletræningen, da der ikke var meget fremgang. I stedet for taletræningen anbefalede talepædagogen mig at prøve at arbejde i HovedHuset” fortæller Gazim, der startede i HovedHuset i december 2008. Om de første dage i HovedHuset siger Gazim: ”Jeg så, at der var andre skadede mennesker og at der var en meget afslappet stemning. Det var vigtigt for mig. Først var det lidt svært at komme et nyt sted, men det er vist meget normalt. Jeg kom hurtigt ind i det. Det betyder meget, at der er andre skadede mennesker, de forstår én, især fordi nogen af dem ligesom mig, også har vanskeligheder med at tale”.

 

Arbejdsprøvning i HovedHuset

Gazims sagsbehandler fra Jobcenteret støttede op om hans arbejde i HovedHuset. Gazim skulle arbejdsprøves, og hun syntes, det var en god ide, at der var mulighed for at gennemføre en arbejdsprøvning et sted, hvor der var indsigt i hjerneskader. Gazims arbejde i HovedHuset startede derfor med en arbejdsprøvning, som skulle afklare hans arbejdsmæssige ressourcer og kompetencer. Under forløbet blev der arbejdet med kompenserende strategier i forhold til de ting, hvor Gazim oplevede vanskeligheder, og selv om Gazim kæmpede med stor træthed, så lykkedes det ham støt og roligt at øge sin arbejdstid i huset. Opgaverne spændte lige fra registrerings- og statistikopgaver, regnskab, organisering af kontorlager og informationstavler, varebestilling, over håndværksmæssige opgaver som samling af kontormøbler til serviceopgaver som mødeopdækning, indkøb og rengøring. Det blev hurtigt tydeligt, at Gazim er interesseret i it-, design- og fotoopgaver, og at han er god til det. Han har således lavet layout til husets nyhedsbrev, vedligeholder husets billedarkiv, fungerer som husets fotograf og arbejder med billedbehandling i photoshop.

 

Nu er jeg ligeglad med, at jeg har svært ved at tale

Ud over de mange forskellige opgaver, Gazim har i HovedHuset, modtager han én gang om ugen taletræning af Claus, som selv har afasi og selv er tidligere medlem i HovedHuset. Claus har via træning genvundet evnen til at tale, og fungerer i dag som underviser i huset. Undervisningen har betydet meget for Gazim: ”det er meget intenst. Og det handler kun om mig. Han ved selv, hvordan det er, og han giver meget liv til mig”.  

 

Siden Gazim startede i HovedHuset er der sket meget. Både arbejdsmæssigt, hvor han påtager sig mange varierede og krævende opgaver, men også socialt: ”Jeg er blevet mere social og jeg snakker med folk. Jeg er mere engageret. Nu er jeg ligeglad med, at jeg ikke kan tale perfekt, jeg prøver bare. Og det gælder alle steder jeg kommer, ikke kun i HovedHuset. Før kunne jeg ikke forme en sætning, kun sige enkelte ord og ting”.

 

Fremtiden

Gazim er i dag godkendt til fleksjob, og HovedHusets jobkonsulent hjælper ham med at opsøge arbejdspladser: ”Jeg vil rigtig gerne finde et arbejde. Jeg har tidligere været taxachauffør ,og jeg kunne godt tænke mig at køre igen, fx budkørsel. Jeg kan godt lide at køre, det giver en følelse af frihed”.